+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tag

//VĂN

VĂn BẰNG 2 SƯ PHẠM Mầm Non, Tiểu Học Chính Quy Học CUỐi TUần

Trường học: Tư Vấn Tuyển Sinh
Website:
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: ,

Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng

Trường học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM,
Website: www.shtp-training.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Kỹ, năng, mềm, kỹ, năng, viết, CV, , trả, lời, phỏng, vấn, giao, tiếp, shtp, training,